دعوت به همکاری

شرکت آمایشگران رویکردهای نوین آرنا، جهت تکمیل بانک اطلاعاتی خود از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مهندسی و مدیریتی که می توانند در پروژه های مختلف با ما همکاری نمایند، دعوت می نماید نسبت به تکمیل فرم ذیل و ارسال آن به ایمیل آدرس Info@arna-hse.ir اقدام نمایند.

دانلود فرم دعوت به همکاری